Tuổi thọ của một tổng thống

Sử dụng tham số dữ liệu dưới đây, 3 ngày viếng thăm Tổng thống Obama tới Delhi, Ấn Độ vào tháng 1 năm 2015 có thể được coi là đã cướp mất 6 giờ tuổi thọ của ông do ô nhiễm không khí.
Ước tính này được đưa ra cho một nhà báo Bloomberg có trụ sở tại New Delhi
Vậy con số ‘6 giờ’ có từ đâu?


Một nghiên cứu chính thức trên Tạp chí New England Journal of Medicine đã kiểm tra những thay đổi dữ liệu các hạt bụi mịn trong 40 năm ở 211 hạt của Hoa Kỳ, và ước tính rằng giảm 10 μg / m3 PM2.5 (hạt bụi mịn) trong môi trường sống làm tăng 0,61 năm trong tuổi thọ.
Điều này tương ứng với khoảng 1% tuổi thọ của người lớn, ví dụ là 55 năm tuổi. Vì vậy, nếu nhìn từ một góc nhìn tiêu cực, ta có thể nói rằng nếu sống ở đâu đó với sự gia tăng 10 μg / m3 PM2.5 làm giảm khoảng 1% tuổi thọ của bạn.
1% của một ngày là 15 phút. Vì vậy, theo tỷ lệ, tiếp xúc với thêm 10 μg / m3 PM2.5 tương đương với việc giảm 15 phút tuổi thọ của bạn mỗi ngày.

Giờ chúng ta có thể so sánh hai thành phố, ví dụ như Washington (mức trung bình hàng ngày là 15 μg / m3 PM2.5) và Delhi (trung bình 84 μg / m3 PM2.5 trong chuyến thăm của Obama), chênh lệch là khoảng 70 μg / m3, vậy nên chú ý từ điểm (1) thêm 10 μg / m3 mất 0,61 năm, sự chênh lệch này là 70 μg / m3 sẽ mất khoảng 7 x 0,61 = 4 năm tuổi thọ trung bình của người dân sống tại đó . Vì vậy, mỗi ngày tiếp xúc như vậy đã làm mất đi 2 giờ trong tuổi thọ của họ.
Sử dụng số liệu và cách tính này, chuyến thăm 3 ngày của ông Obama có thể được coi là mất 6 giờ tuổi thọ.
Chúng ta cũng có thể so sánh với hút thuốc lá.

Hút thuốc lá 20 điếu một ngày mất khoảng 10 năm tuổi thọ của bạn, ví dụ là 20% tuổi thọ của người lớn. Theo tỷ lệ, nó giống như một điếu thuốc hàng ngày mà bạn hút đang giảm 1% tuổi thọ của bạn, tức 15 phút mỗi ngày.
Vì vậy, một ngày tiếp xúc với không khí có thêm 10 μg / m3 PM2.5 tương đương với việc hút thuốc lá.
Một ngày ở Delhi với mức 84 μg / m3 PM2.5 tương đương với việc hút khoảng 7 hoặc 8 điếu thuốc lá, và do đó, chuyến thăm của Obama có thể được coi là tương đương với hút khoảng 20 đến 24 điếu thuốc lá.


Một vài ghi chú.


Theo Bloomberg, mức độ trung bình PM2.5 của Delhi khá đáng sợ, 157 μg / m3 trong năm 2013. So với Washington, hoặc London, mức này cao hơn khoảng 140 μg / m3, tương đương với 14 điếu thuốc lá mỗi ngày, mất khoảng 8 năm tuổi thọ, tức là 3,5 giờ mỗi ngày. Người dân Delhi đang tiến dần đến cái chết khoảng 27 hoặc 28 giờ mỗi ngày, thay vì tiêu chuẩn 24.

Một cách khác để mô tả điều này là thông qua ‘microlife’. Từ lúc 57 tuổi, quanh tuổi người trưởng thành, là một triệu 1/2 giờ, chúng ta có thể thấy mất 30 phút tuổi thọ là phí tổn cho một phần triệu cuộc sống trưởng thành, chúng tôi gọi đó là ‘microlife’. Vì vậy, 2 điếu thuốc lá, hoặc khoảng 6 giờ trong chuyến thăm của Obama ở Delhi, tương đương với việc mất một ‘microlife’, và một ngày trung bình ở Delhi có thể mất khoảng 4 đến 7 microlives, tùy thuộc vào mức độ PM2.5. Xem các bài viết trên Wikipedia và tạp chí British Medical Journal để biết thêm các ví dụ và thảo luận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *