Gánh nặng y tế quốc gia khi người dân tiếp xúc với PM2.5 và Ozone

Theo Hiệp hội Nghiên cứu Phân tích Rủi ro, một gánh nặng về sức khỏe cộng đồng được tạo ra do sự có mặt của PM2.5 và khí ozone trong không khí tại Hoa Kỳ trong thời gian gần đây, .
Fann, N., Lamson, A. D., Anenberg, S. C., Wesson, K., Risley, D. và Hubbell, B. J. (2012) đã ước tính gánh nặng y tế quốc gia này liên quan đến việc tiếp xúc với môi trường xung quanh có chứa PM2.5 và Ozone.

Ozone  (O3) ở mặt đất và các hạt vật chất mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ tử vong tăng cao. Chúng tôi định lượng nồng độ O3 và PM2.5 ảnh hưởng đến sức khỏe ở Hoa Kỳ theo mô hình năm 2005. Chúng tôi sử dụng mô hình chất lượng không khí cộng đồng đa chất hóa học (CMAQ) kết hợp với dữ liệu theo dõi xung quanh để tạo ra các bề mặt hợp nhất của ozone trong mùa hè trung bình 8 giờ và mức PM2.5 trung bình hàng năm ở độ phân giải lưới 12 km trên khắp lục địa Hoa Kỳ. Sử dụng dữ liệu nhân khẩu học và tập trung không gian giải quyết, chúng tôi đánh giá sự phân bố không gian, tuổi tác tử vong và bệnh tật liên quan đên ô nhiễm không khí. Đối với cả PM2.5 và O3, chúng tôi cũng ước tính: tỷ lệ tử vong do mỗi chất gây ô nhiễm; giảm tuổi thọ và tuổi thọ; và những cái chết được tránh theo những cải tiến về chất lượng không khí giả định. Sử dụng hệ số rủi ro tử vong PM2.5 và O3 được rút ra từ nghiên cứu dài hạn của Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS) và Nghiên cứu bệnh và tử vong về ô nhiễm không khí quốc gia (NMMAPS), chúng tôi ước tính 130.000 ca tử vong liên quan đến PM2.5 và 4.700 ca tử vong liên quan đến ozone ‐ kết quả từ mức chất lượng không khí năm 2005. Trong số những người từ 65-99 tuổi, chúng tôi ước tính khoảng 1,1 triệu năm sống bị mất đi do tiếp xúc với PM2.5 và khoảng 36.000 năm sống bị mất đi do tiếp xúc với ozone. Trong số 10 quận đông dân nhất, tỷ lệ tử vong do PM2.5 và ozone dao động từ 3,5% ở San Jose đến 10% ở Los Angeles. Những kết quả này cho thấy mặc dù có những cải thiện đáng kể về chất lượng không khí trong những thập kỷ gần đây, mức độ PM2.5 và ozone hiện vẫn đang gây ra nhiều rủi ro cho sức khỏe cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *