Cái giá của thanh lọc không khí, nghiên cứu mới của MIT

Chúng tôi có quan điểm riêng về nghiên cứu mới của MIT cho thấy lợi ích về sức khỏe sẽ bù đắp cho chi phí của các chính sách khí hậu tại Trung Quốc, trong khi thảo luận về giảm phát thải và tiết kiệm các chi phí, theo ý kiến của chúng tôi, bảo vệ con người khỏi ô nhiễm không khí dù ở mức độ nào cũng là đáng để thực hiện. Duy trì chất lượng không khí trong nhà ở mức an toàn rõ ràng cần được cân nhắc cấp bách.

Trả lời