Tất cả chúng ta đều là “con nghiện”

Scientific researchers got massive attention for a quick comparison they made: comparing air pollution on a bad day in Beijing to smoking a cigarette and a half, every hour. There’s more to this story, but one thing is true, the comparison was effective in getting people talking more about the No. 1 public health issue in the world: the effect of air quality on health.

Các nhà nghiên cứu khoa học đã thực hiện rất nhiều phép so sánh giữa: một ngày có tỷ lệ ô nhiễm không khí cao ở  Bắc Kinh với việc hút 1,5 điếu thuốc lá mỗi giờ. Có thể có nhiều điều trong câu chuyện này, nhưng có một chắc chắn là đúng rằng việc so sánh rất hiệu quả trong việc khiến mọi người nói quan tâm hơn về vấn đề sức khỏe cộng đồng đầu tiên trên thế giới liên quan tới ảnh hưởng của chất lượng không khí đối với sức khỏe.

Kết luận, “Ô nhiễm không khí giết chết nhiều người trên toàn thế giới mỗi năm, con số này nhiều hơn so với  AIDS, sốt rét, tiểu đường hoặc bệnh lao. Tại Hoa Kỳ và châu Âu, tác động của ô nhiễm không khí tương đương với các tác động bất lợi cho sức khỏe khác như hút từ 0,4 đến 1,6 điếu thuốc mỗi ngày. Con số này có thể tồi tệ hơn ở Trung Quốc khi có những ngày ô nhiễm không khí có thể ngang với với tác hại của việc hút thuốc ba gói mỗi ngày (60 điếu thuốc) bởi mỗi người đàn ông, phụ nữ và trẻ em. “

Nguồn: Richard A. Muller, Elizabeth A. Muller. Berkeley Earth. Air Pollution and Cigarette Equivalence. Đăng ngày 4 tháng 4 năm 2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *