Đại lý ủy quyền dịch vụ của Met One Instruments (Mỹ)

Ngày 3/5/2018, thành phố Grants Pass, bang Oregon - Puritrak đã được cấp giấy chứng nhận có đầy đủ năng lực cung cấp thiết bị khoa học kiểm tra chất lượng không khí, máy BAM 1020, BAM 1022 do Met One Instruments sản xuất. Ông Đỗ Bình Dương (Sam), đại diện Puritrak đã được đào tạo tại trụ sở của Met One tại bang Oregon, Mỹ.

BAM 1020 là thiết bị đo chất lượng không khí tiêu chuẩn tại các Đại sứ quán Mỹ, bao gồm Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Bộ Ngoại giao Mỹ có trách nhiệm phải có những hành động phù hợp để bảo vệ sức khỏe cho nhân viên của mình trên toàn thế giới nhờ  lắp đặt thiết bị đo chất lượng không khí ngoài trời. Dữ liệu này được công khai vì lợi ích của cư dân thành phố tại nơi có đại sứ quán. Chính phủ Mỹ cũng lắp đặt máy lọc không khí tại nơi làm việc và nhà ở của các cán bộ nhà nước.

Ông Dương cũng đã được đào tạo nâng cao về E-FRM, một trình lấy mẫu hạt kênh đơn được phê duyệt làm phương pháp tham chiếu US-EPA để đo PM2.5, PM10 và PM10-2.5. Thông qua đây, cùng với năng lực cung cấp thiết bị BAM, Puritrak hiện đã được chứng nhận đủ khả năng bảo trì các thiết bị khoa học hàng đầu trong ngành.

Puritrak cung cấp thiết bị đo chất lượng không khí trong nhà/ ngoài trời, và máy lọc khí trong nhà dành cho doanh nghiệp và nhà tiêu dùng. Các thiết bị của Puritrak hiệu quả hơn 15 lần so với các thiết bị tiêu dùng thông thường. Để biết thêm thông tin chi tiết, mời truy cập website: puritrak.vn.

 

Trả lời